logo
Sign up

Privacybeleid

Algemeen

Wij hechten waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Excessive Media BV (Excessive Media). Door gebruik te maken van deze website accepteert u ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te identificeren. Wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites, vragen wij u om uw e-mailadres. Dit e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om een account voor u aan te maken of te herstellen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van een overeenkomst. Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief vragen wij om uw e-mailadres, waarbij we dit adres uitsluitend gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. Verwerking van uw e-mailadres geschiedt op basis van uw toestemming.

Bij een aankoop zijn tevens uw naam en bankgegevens nodig, uitsluitend voor de verwerking van de transactie. Verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van een overeenkomst. Het IP-adres van websitebezoekers wordt ook verwerkt uit veiligheidsoverwegingen om fraude te voorkomen, waarbij de IP-adressen in een gehasht formaat worden opgeslagen. Wij verwerken uw IP-adres op basis van uw toestemming.

Daarnaast kan uw websitegedrag worden verwerkt via Google Analytics, uitsluitend op basis van uw toestemming. Alle gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Excessive Media of die van derden, zonder deze te combineren met andere persoonlijke informatie.

Communicatie

E-mails of andere berichten die u naar ons verzendt, kunnen worden bewaard om uw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van derden, zonder combinatie met andere persoonlijke informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het aanmaken van een account, contact met u opnemen, verzenden van nieuwsbrieven, acties op basis van uw toestemming, website-optimalisatie, en het leveren en factureren van bestelde producten of diensten. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij vooraf uw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, gerelateerd aan de aard van onze relatie met u.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving verleent u diverse rechten. U kunt deze uitoefenen door contact met ons op te nemen via het vermelde e-mailadres of het contactformulier op deze website.

  • Recht op inzage en inzage: U heeft het recht kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan.
  • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of de verwerking ervan te beperken.
  • Recht van bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om gewichtige redenen, en tegen het gebruik ervan voor direct marketing zonder opgaaf van reden.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht uw persoonsgegevens in een leesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan andere verantwoordelijken.
  • Recht op intrekking van uw toestemming: Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht deze in te trekken.
  • Klachtrecht: Bij een klacht over privacyschending kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. Indien noodzakelijk vragen wij uw toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties, waarbij we streven naar een gelijkwaardig beschermingsniveau.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming moeten vrijgeven, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en regelgeving. Excessive Media zal redelijke inspanningen leveren om u vooraf te informeren. Interne verwerking van uw gegevens geschiedt door medewerkers die gebonden zijn aan geheimhouding.

Aansprakelijkheid

Beveiligingsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of vervalsing, waarbij wij bij ongeoorloofde verwerking snel willen worden geïnformeerd om maatregelen te nemen en schade te beperken. Excessive Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw apparatuur en internetverbinding.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de dienstverlening van Excessive Media en kan wijzigen bij aanpassingen in onze dienstverlening. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.