logo
Sign up

Algemene Voorwaarden NET69.nl

Welkom bij de algemene voorwaarden van NET69.nl, een merk van Excessive Media B.V. Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op alle bestellingen die worden geplaatst bij NET69.nl. Door een bestelling te plaatsen, stemt u in met deze voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • NET69.nl: de website waarop producten worden aangeboden en verkocht.
  • Excessive Media BV: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de website NET69.nl.
  • Customer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst op NET69.nl.
  • Products: alle artikelen die te koop worden aangeboden op NET69.nl.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website NET69.nl worden gesloten tussen Excessive Media B.V. en de klant.

Bestellingen en Betalingen

De klant kan een bestelling plaatsen via de website NET69.nl. Excessive Media B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra informatie op te vragen bij de klant indien dit nodig is voor het verwerken van de bestelling. De klant kan betalen via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

Levering

Excessive Media B.V. streeft ernaar om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn is echter indicatief en kan niet worden gegarandeerd. Indien de levering vertraging oploopt, zal Excessive Media B.V. de klant hierover informeren.

Retourneren

Indien de klant niet tevreden is over het product, kan het product binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. Excessive Media B.V. zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen na ontvangst van het geretourneerde product.

Garantie

Op alle producten die worden verkocht op NET69.nl is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat de producten in goede staat moeten verkeren en bij normaal gebruik naar behoren moeten functioneren.

Aansprakelijkheid

Excessive Media B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten die via NET69.nl worden verkocht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Excessive Media B.V.

Privacy

Excessive Media B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen

Excessive Media B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen op de website NET69.nl worden gepubliceerd en zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst na de datum van publicatie. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na publicatie van de gewijzigde voorwaarden.